Published by admin on Październik 14, 2019

Szczegółowe reguły przewozu leków w określonej temperaturze !

Przewóz medykamentów powinien przebiegać na podstawie szczegółowych wytycznych uwzględnionych przede wszystkim w odpowiednich ustawach dotyczących stricte tego rodzaju aktywności przewozowych. Na podstawie przepisów artykuły medyczne nie mogą być traktowane jak innego rodzaju towary masowe.

Niezwykle ważne jest, żeby skrupulatnie przestrzegać wszelkich wymogów czy zasad z tym związanych.
Transport w temperaturze kontrolowanej musi odbywać się bezpośrednio z miejsca nadania do punktu odbioru. Jeśli niezbędny jest przeładunek, powinien mieć on miejsce w specjalnie do tego wyznaczonych warunkach. Produkty medyczne muszą znajdować się w specjalnych zamkniętych opakowaniach albo też zbiorczych opakowaniach, jak również muszą być przewożone w odpowiednich warunkach. Oprócz tego niezbędne jest posiadanie całej dokumentacji transportowej, w której wyznaczona jest m.in. data dostarczenia towarów do miejsca docelowego. W przypadku niektórych produktów medycznych niezbędny jest odpowiedni transport chłodniczy do 3,5 tony.

Z uwagi na zasady związane z transportem leków niejednokrotnie okazuje się, iż hurtownie farmaceutyczne muszą same zorganizować specjalne pojazdy, za pomocą których możliwy jest przewóz (następna strona) leków. Nie zawsze można powierzyć to zadanie zewnętrznemu przewoźnikowi.
Przewoźnik, który transportuje leki, powinien doskonale znać wszelkie przepisy, które obowiązują w naszym kraju i niezwykle skrupulatnie stosować się do nich. Przewóz materiałów leczniczych niezgodnie z aktualnymi przepisami prawa może wiązać się z koniecznością poniesienia późniejszych konsekwencji.

centrum logistyczne

Autor: Stockmann Group
Źródło: http://www.flickr.com

Warto również liczyć się z tym, że przewóz (http://ambro.pl/przewoz-aut-osobowych-z-niemiec) medykamentów w nieodpowiednich warunkach może prowadzić do różnorodnych zniszczeń przewożonego towaru, co będzie równoznaczne z niemałymi stratami finansowymi. Z tego powodu niezwykle istotne jest, żeby przewozić leki w prawidłowych pojazdach, właściwie zapakowane i w dozwolonych temperaturach. Dla bezpieczeństwa medykamentów istotna jest także prawidłowa wilgotność powietrza. W tej sytuacji niezwykle istotne jest posiadanie koniecznych urządzeń pomiarowych.
Pamiętajmy, że niewłaściwie transportowane leki mogą w sytuacji różnych zniszczeń zostać bezpośrednio skierowane do utylizacji, a to wiąże się z niemałymi stratami. Trzeba więc przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów. Dodatkowe informacje:wejdź na thermotrans

#dotyczące transportu#leki#transport chłodniczy do 3,5 tony#związane z transportem