Published by admin on 21 grudnia, 2021

Reduktory tlenowe, aparaty do masażu, apteczki samochodowe – zastosowanie

W zasadzie od początku ludzkości człowiek próbował wojować ze śmiercią. Niegdyś zdrowie było w permanentnym ryzyku – wojny, polowania, choroby i żywioły.

Obecnie główną przyczyną zagrożenia życia są wypadki komunikacyjne, dlatego tak istotne jest by taka apteczka była świetnie wyposażona.

Apteczka samochodowa

Źródło: czarmed.pl

A kiedy nie było samochodów… leczono wieloma technikami, które współcześnie wywołują jedynie ironiczny uśmiech. Ufano w wielką siłę wypuszczania krwi. Nie znano zarazków, zatem nie dbano o higienę. Przyjmowano jako pewnik, że za niedomagania odpowiadają niewidzialne złe fluidy, mroczne siły, morowe panny, wyroki Boże albo złe powietrze. W wyniku tego przeżywalność była kiepska. Bądźmy wdzięczni naukowemu postępowi, że aktualna wiedza medyczna stoi na tak wspaniałym poziomie. Dziękujmy także za znakomity sprzęt lekarski, taki jak reduktory tlenowe lub aparaty do masażu sprzęt medyczny był bardzo prymitywny. Zwróćmy uwagę, że w operacjach pomagały już takie akcesoria, jak bandaże i młotki neurologiczne, ale zestaw dawnego chirurga przywodził na myśl akcesoria do tortur. Z całą powagą można dodać, że też ze zbliżonym skutkiem działał. Przecież nie było szans na znieczulenie. Nie ma to jak dać się pociąć na żywca wątpliwej czystości skalpelem… W użyciu nie były reduktory tlenowe, przez co nie dało się odratować ludzi podduszonych przez dym i uderzonych przez zawał. Prymitywne oświetlenie nie nadawało się do skomplikowanych operacji, bo lampy medyczne (zobacz laser na zatoki) to już technologia minionego wieku.

Jak to dobrze, że żyjemy w naszych czasach.

#choroby#krwi#młotki neurologiczne#reduktory tlenowe#skalpelem